+36 30 900 6228 | 1031 Budapest, III. kerület, Kaszásdűlő, Boglya u. 1. fsz. kapcsolat@egyboglya.hu

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány (székhelye: 1033, Apát u. 4. 1/6. elérhetőségei: kapcsolat@egyboglya.hu, 30/900-62-28), a továbbiakban, mint Programszervező alkalmazza az általa szervezett programokra, táborokra való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Programszervező hatályon kívül nem helyezi.

 1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Programokban, Táborokban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, aki képviseletükben a programban, táborban való részvételre jelentkezést a programszervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő).
 2. A részvétel feltételei:
  Programokban, Táborokban való részvétel feltétele
  a. online jelentkezés,
  b. részvételi díjat határidőre megfizeti a Programszervező részére,
  c. jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása

Táborokban való részvétel egyéb feltétele
Táborokban önállóan legalább 6, legfeljebb 14 év életkorú Gyermek vehet részt. Kivétel ez alól az a gyermek, aki 8. évfolyamos általános iskolai tanulmányait a tábor szervezésének évében fejezte be.
Az Egyboglya ovis táborban a min. életkor 3 év.
A Turista táborban a min. életkor 8 év.

4. A Tábori hetek az alábbi heti, napirend szerint kerülnek megszervezésre:
Napközis tábor Óbudán
hétfőtől péntekig
08.00-09:00 Gyermekek érkezése
08.00-09.00 reggeli
09:00 – 10:15 Délelőtti program:
 1. csoport drámajáték, 2 csoport kézműves, alkotós tevékenységek (választható)
10.15-10.30 Tízórai, levegőzés
10.30-12.00 Délelőtti program:
 2. csoport drámajáték, 1 csoport kézműves, alkotós tevékenységek (választható)
12:00 – 13:00 Ebéd
13:00 – 17:00.Délutáni program a honlapon feltüntetett Programterv szerint
15.30-16.00 Uzsonna
16.00-17.00 Gyermekek átadása a szülőknek.
7.30-érkezésre, ill. 16 óra előtt történő távozásra a táborvezetővel történő előzetes egyeztetés szükséges.
A gyermekek mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják a tábor ideje alatt a hátizsákjukban.

Nyári egyetem kamaszoknak
hétfőtől péntekig
12:00 – 13:00 Ebéd (választható külön étkezési díj ellenében, melyet készpénzben, a tábor első napján szükséges kiegyenlíteni)
13:00 – 16:00.Délutáni program a honlapon feltüntetett Programterv szerint (választható)
15.30-16.00 Uzsonna
17.00-18.00 Gyermekek átadása a szülőknek/gyerekek távozása. 
16 óra előtt történő távozásra a táborvezetővel történő előzetes egyeztetés szükséges.
A gyermekek mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják a tábor ideje alatt a hátizsákjukban.

Turista tábor
hétfőtől péntekig
08.00-09:00 Gyermekek érkezése
09:00 – Délelőtti program: programterv szerint, közben tízórai (gyerekek által hozott)
12:00 – 13:00 Ebéd
13:00 – 17:00.Délutáni program programterv szerint, közben uzsonna (táborban biztosított)
16.30-17.00 Gyermekek átadása a szülőknek.
A gyermekek mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják a tábor ideje alatt a hátizsákjukban.

Falusi tábor a Tisza-tónál
vasárnaptól péntekig
07.45-08:00 ébresztő
08.00-09.00 reggeli
09:00 – Délelőtti program a honlapon feltüntetett Programterv szerint, közben tízórai
12:00 – 13:00 Ebéd
13:00 – 15:00 Csendes pihenő/közösségi program a nagyobb gyerekek számára.
15.00-Délutáni program a honlapon feltüntetett Programterv szerint, közben uzsonna
18.00-19.00 Vacsora
19.00- 19.15 telefonálás a szülőknek
19.15-21.00 Esti programok
21.00-22.00 zuhanyzás
22.00- alvás
A telefon kizárólag telefonálásra használható a tábor területén, kizárólag a megadott napirend szerinti időben, egyéb időszakban kikapcsolt állapotban, elzárt helyen.
A táborozáshoz szükséges bicikli műszaki állapotáért, ill. az ebből adódó esetleges balesetekért a Szervező nem vállal felelősséget.

Falusi családos Tábor a Tisza-tónál
vasárnaptól szombatig
08.00-09.00 reggeli
09:00 – Délelőtti program a honlapon feltüntetett Programterv szerint, közben tízórai
12:00 – 13:00 Ebéd
13:00 – 15:00 Csendes pihenő
15.00-Délutáni program a honlapon feltüntetett Programterv szerint, közben uzsonna
18.00-19.00 Vacsora
20.00-21.00 Esti programok a felnőtteknek, nagyobb gyerekeknek
Csak korlátozott számban van lehetőség bicikli kölcsönzésre felnőttek számára 500 Ft/nap/fő áron, mely összeget készpénzben kérjük rendezni a tábor végén.

Egyboglya ovis tábor
hétfőtől péntekig
08.00-09:00 Gyermekek érkezése
08.00-09.00 folyamatos reggeli
09:00 – 10:00 Délelőtti program a honlapon feltüntetett Programterv szerint
10.00-12.00 Tízórai, levegőzés
12:00 – 13:00 Ebéd
13:00 – 15:00. Csendes pihenő
15.00-15.30 Uzsonna
15.30-16.00 Délutáni program
16.00-17.00 gyermekek átadása a szülőknek.
16 óra előtt történő távozáshoz a Szervező képviselőjével történő előzetes egyeztetés szükséges.
A gyermekeket a táborból csak a törvényes képviselő, ill. az viheti el a táborból, akit a szülő a jelentkezésnél előzetesen írásban megnevezett.

A Programszervező fenntartja a jogát, hogy az egyes tábori hetek Programtervét módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében).

 1. A 4. pontban a táborokban megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket a programnak megfelelő öltözetben Programszervező képviselőjének átadja, és a Program/Tábor napi programjának befejezésekor, a 4. pontban megjelölt időben átveszi. A Szülő köteles legkésőbb a Program/Tábor végeztével elvinni a Gyermeket a Programról/Táborból (kivéve Nyári egyetem kamaszoknak tábor). Amennyiben a Program/Tábor nyitva tartásáig a szülő nem érkezik meg a gyermekért, akadályoztatásáról köteles tájékoztatni a Programszervező képviselőjét, valamint óránként 5000, azaz Ötezer forint gyermekfelügyeleti díjat köteles fizetni (extra bérleti díj, munkabér költség merül fel Programszervező részéről).
 2. A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Résztvevő/Szülő előzetesen, a jelentkezést követően 8 napon belül köteles megfizetni, (átutalás) a Szervező bankszámlájára. Amennyiben ez nem történik meg, Program
 3. A gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Programszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 20 fő gyermekre 2 fő felügyelő folyamatos jelenlétét biztosítja.
 4. A Résztvevő/Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy ő vagy gyermeke megfelelő egészségügyi állapotban van. Tábor esetében a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői nyilatkozattal a 19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. (Kitöltendő nyilatkozat letölthető a tábori hét honlapján, ill. kitölthető a tábor első napján) A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja azoknak a gyermekeknek a táboroztatását ottalvós táborban, akik még sohasem vettek részt Egyboglya táborban vagy legalább egy táborvezető nem ismeri a táborozó gyermeket. SNI-s gyermek esetében Programszervező eldöntheti a program lebonyolítása/tábori hét alatt, hogy tudja-e vállalni a gyermek további napközbeni ellátását, arányos pénzvisszafizetés esetén bármikor elállhat a gyermek további ellátásától. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Programszervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 5. Amennyiben a Program/Tábor ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, Programszervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Betegség miatt kimaradt napok pótlására nincs lehetőség.
 6. A Szervező a Programban/Táborban résztvevő Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja (pl. eszközök-, berendezések rongálása, stb.). A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Programra/Táborba hozott eszközözeiért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
 7. A Gyermekeket is megismertetjük a tábori renddel (ÁSZF adott tábori hétre vonatkozó szabályai) a tábor első napján, melyet kötelesek betartani a saját és társaik testi épsége, az ÁSZF teljesülése miatt.
 8. A Résztvevő/Szülő vállalja, hogy a Program/Táborban való részvétel teljes díját a jelentkezési lap kitöltésétől számítottan 8 napon belül átutalja a megadott bankszámlaszámra. Online jelentkezési lap kitöltésére van lehetőség a www.egyboglya.hu honlapon. A Program/Tábor megkezdése előtt Programszervező a részvételi díjról számlát állít ki a Résztvevő/Szülő által megadott számlázási címre.

Napidíjas tábori jelentkezés esetén (Napközis tábor Óbudán, Nyári egyetem kamaszoknak, Turista tábor, Egyboglya ovis táborban) kizárólag papír alapú jelentkezési lap kitöltésére és készpénzes fizetésre van lehetőség legkorábban a tábor megkezdése előtt 20 munkanappal abban az esetben, ha a tábori hét még nem telt be. Napidíjas jelentkezés esetén a férőhelyek feltöltése jelentkezési sorrendben történik.

 1. A Programszervező lehetőséget biztosít a Résztvevő/Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a Programban/Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.
  Lemondási feltételek:
  amennyiben a Résztvevő/Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 20 munkanappal lemondja a részvételt, a Programszervező a Program/Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Résztvevőnek/Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot fenti időpontnál később jelezték, a Programszervezőt a Program/Tábor teljes díja megilleti. Szervező ebben az esetben felajánl értékbeszámítással további tábor turnusokat, ill. 2019 december végéig érvényes programkupont. Amennyiben a Program/Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a befizetőt.
 2. Ha a Táborban/Program során a résztvevő gyermek egyedül közlekedhet, kérjük külön nyilatkozatban (online jelentkezési felületen letölthető, ill. a tábor/program első napján szülő által kitölthető nyilatkozat) erről nyilatkozni.
 3. A Résztvevő/Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Program/Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Programon/Táborban készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Program/Tábor népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a Program/Tábor területén a Házirend vonatkozó szabályai, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.
 5. Programszervező külön pontban szabályozza a mobiltelefon használatot a program/tábor területén. Táborozók, programban résztvevő gyerekek számára kizárólag a program után (napközis tábor), ottalvós tábor esetén a vacsora utáni időszakban max. 20 percig biztosítja a hozzáférést a táborozóknak kizárólag telefonálás, kapcsolattartás kezdeményezése céljából. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor területén mobiltelefon-használat korlátozását kéri a Tábor/Program szervezője a Szülőktől is.
  Köszönjük együttműködésüket a gyerekek biztonsága és a program minősége érdekében.

Budapest, 2019. február 8. Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány

0